torsdag 9 september 2010

hur ska man rösta?

Oavsett vilken sida man står på och oavsett vilket parti man ämnar rösta på så finns det en dimension på själva processen som är lite underskattad. Personvalskrysset.
Om man vill hamna högst upp på listan för sitt parti måste man "göra sig ett namn" internt inom partiet och vara mycket duktig på att lobba sig fram. Listtopparna är helt enkelt dom som lyckats positionera sig bäst i de egna leden.
Samtliga politiska partier pratar om "valbar plats" och har rent allmänt en inställning till listorna som i princip innebär att dom kan bestämma vem från de egna partiet som skall sittai riksdag, kommun eller landsting. Demokratin är svag här, vi kan välja parti, men partierna tror att dom kan välja representant.
Det här innebär att det är långt viktigare för en politiker att jobba inåt, mot de egna, istället för att engagera sig utåt, mot sina väljare. Kommer man bara tillräckligt högt upp på listan så är arvodet säkrat.
Av denna anledning vill jag uppmana alla att konsekvent kryssa sista namnet på listan. Då kommer vi att få se nytänkande, ambition och glädje istället för betong, partilojalitet och svågerpolitik.
Kryssa sista namnet!